Kostnadsfri offert

072-2196900

Vad betyder grönska?

 • grön färg, det gröna, gröna växter/löv/blad, grönska

 • vara eller bli grön, lövas, växa, slå ut, frodas, blomstra, florera, trivas och sprida sig

 • vårgrönska, kryddgrönska, sommargrönska, höstgrönska och vintergrönska

Företaget jobbar med trädgård och design som möter kundens behov i restorativ anda.

Restorativa miljöer är platser som naturligt återhämtar oss från stress och fyller på våra krafter... med hänsyn till alla sinnen

Ser till mångfald, närodlat och hållbart vid styling, plantering, beskärning, grönyteskötsel och anläggning.

Självplock snittblommor under vår, sommar och höst. Utbildning och Växtförmedling via  sociala medier.

Grönska Trädgård

Designar och anlägger trädgård med fokus på restorativa miljöer

 • enstaka eller regelbunden grönyteskötsel

 • plantering av växter samt beskärning

 • designar din trädgård och ger konsultation

 • design av grönområden vid nybyggnation eller befintliga

 • stylar trädgård inför fotografering/försäljning/fest/examen

 • leverans/självplock av egenodlade snittblommor

Mina utbildningar:

 • Munkagårdsgymnasiet - trädgårdsanläggning, design och skötsel

 • Sverige Lantbruks Universitet (SLU) Alnarp - Trädgårdar i Vård

 • Academy Online - Diplomerad Trädgårdsmästare/Florist


Kontaktuppgifter

072-2196900

anette@gronskatradgard.se

Måndag-fredag: 8:00-17:00